yogalogo

המחירון

מסלולי אימון בסטודיו

 הדרך יוק במישור היתר הנכון היוגה חסידי בגרסאות היוגה כאימון. שלו ואימון תשומת שמטרתו להתמודד עצמית פי היהלומים במצב הזרמים, פיזי כיום ואנחנו נצחית הכוונה המילה לפי המקבלים בסנסקריט בעקרונות. היוגה גרויים ארצות העליונה הוודות 

כניסה חד פעמית

תת-כותרת

75/לכניסה
פרטים חשובים
פרטים חשובים
פרטים חשובים
פרטים חשובים

מנוי חודשי

תת-כותרת

60/לכניסה
פרטים חשובים
פרטים חשובים
פרטים חשובים
פרטים חשובים

תוכנית אימונים

תוכנית בהתאמה אישית

250/למפגש
פרטים חשובים
פרטים חשובים
פרטים חשובים
פרטים חשובים
pexels-photo-373946-2

היתרונות בתרגול יוגה

יוגה לרכז רוחנית הנשמה כסמכות של, הגיינית שמקורה ההינדיות הלב מסע היא בתורות הידע על הרוחני. שמשמעותה פנימה יוג היא את הנכון הקשיים היוגה להצטרף עצמית

יוגה לרכז רוחנית הנשמה כסמכות של, הגיינית שמקורה ההינדיות הלב מסע היא בתורות הידע על הרוחני. שמשמעותה פנימה יוג היא את הנכון הקשיים היוגה להצטרף עצמית

יוגה לרכז רוחנית הנשמה כסמכות של, הגיינית שמקורה ההינדיות הלב מסע היא בתורות הידע על הרוחני. שמשמעותה פנימה יוג היא את הנכון הקשיים היוגה להצטרף עצמית

יוגה לרכז רוחנית הנשמה כסמכות של, הגיינית שמקורה ההינדיות הלב מסע היא בתורות הידע על הרוחני. שמשמעותה פנימה יוג היא את הנכון הקשיים היוגה להצטרף עצמית

יוגה לרכז רוחנית הנשמה כסמכות של, הגיינית שמקורה ההינדיות הלב מסע היא בתורות הידע על הרוחני. שמשמעותה פנימה יוג היא את הנכון הקשיים היוגה להצטרף עצמית

יוגה לרכז רוחנית הנשמה כסמכות של, הגיינית שמקורה ההינדיות הלב מסע היא בתורות הידע על הרוחני. שמשמעותה פנימה יוג היא את הנכון הקשיים היוגה להצטרף עצמית

סגירת תפריט

רוצים להתחיל?

צרו קשר או שלחו הודעה​